آخرین خبر فوری

ِِِِکتاب ژئوتروریسم

کتاب ژئوتروریسم در نیمه دوم دهه ۸۰ هجری خورشیدی توسط عبدالله رفیعی (نویسنده ژئوپولیتیک) با اخذ مجوز قانونی چاپ و نشر گرفت. در این کتاب به ریشه تروریسم از خانواده اولین پیامبر الهی حضرت آدم پرده برداشته شده که چگونه قابیل به خاطر حسادت و موارد مطروحه در تاریخ برادر …

خواندن بیشتر

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۱ خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ / فلاحیان، وزیر اطلاعات اجازه خواست که خبر تسلیم‏ شدن شیخ علی تهرانی در مرز را به رسانه‌ها بدهد؛ چند روز پیش تسلیم شده و اظهار ندامت دارد، در بازداشت است / خاتمى توضیحاتى درباره برنامه‌هاى روزانه‌اش داد، براى آینده مشورت‏ کرد؛ از حسن حبیبی خواسته در سمت معاون اولى بماند که نپذیرفته / محسن راجع به شرارت‌هاى باند دلال در ارتباط با طرح‌هاى نفت و گاز گزارش داد

«خاطرات آیت الله هاشمی»: شب میهمان رهبرى بودم، درب..

خواندن بیشتر