خانه / تاریخ

تاریخ

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۴ اسفند ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵: افطار طلاب سابق مدرسه حقانی میهمانم بودند، حدود چهل نفر بیشترشان در امور قضایی و اطلاعاتی و فرهنگی مشغول هستند / در جلسه هیأت دولت، راجع به تاریخ انتخابات بحث شد، جناح روحانیت، طالب دوم خرداد است و جناح مقابل، ۱۶ خرداد را می‌خواهد

عصر در جلسه هیأت دولت، راجع به تاریخ انتخابات و نح..

خواندن بیشتر