آخرین خبر فوری
خانه / تاریخ (صفحه 10)

تاریخ

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۷ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: مصباح یزدى براى بقایاى هزینه مدرسه‌اى که با کمک رهبرى و من ساخته است، استمداد کرد / امامى کاشانى براى پرداخت قرضهایی کـه در جریـان انتخابـات بـه حـساب جامعه روحانیت مبارز بار آورده و از رهبرى هم نتوانسته اجازه بگیرد، استمداد کرد / از رهبری خواستم دادگاهى شدن کرباسچی پیگیری نشود؛ گفتنـد دخالـت نمـی کننـد

«خاطرات آیت الله هاشمی»: آقاى ابراهیم امینـى، [نای..

خواندن بیشتر

اگر حل و فصل مسائل ایران، ایجاب می‌کرد که ژنرال هایزر را بپذیرم، می‌پذیرفتم / ما در اداره یک جامعه، باید با نمایندگان دشمن هم صحبت بکنیم / اگر نخست‌وزیر و وزیر خارجه ما لازم دیده باشند با برژینسکی صحبت بکنند من این را جرم و خلاف نمی‌دانم / مصاحبه ای خواندنی و پرنکته از دکتر بهشتی که پس از شهادتش منتشر شد

اگر حل و فصل مسائل ایران ایجاب می‌کرد که هایزر را ..

خواندن بیشتر