آخرین خبر فوری
خانه / تاریخ (صفحه 3)

تاریخ

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: مهدى از آلمان تلفن کرد که امیرعبدالله درخواست کرده که در مغرب به ملاقات او برود، اجازه دادم همراه موسویان، سفیرمان در آلمان برود / محمدى گزارش هایى از وضع فکـرى و برنامـه هـاى دو خــط و دو جریــان بعــد از انتخابــات در وزارت اطلاعات داد

خاطرات آیت الله هاشمی: آقاسیدعلى محقق داماد آمد. و..

خواندن بیشتر

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: آقایـان مـشکینى، مـؤمن، امینـى و طاهری پیشنهاد داشتند تصویب کنیم نماینـدگى خبرگان مـادام العمـر باشد که رد شد / از اینکه روحانیون ساختارشکن، در انتخابات خبرگان سال آینده فعال و باعث تضعیف رهبرى بشوند، اظهار نگرانى کردند / به میرسلیم تذکر دادم کتابی که اخیراً چاپ شده و در آن به خلفای اهل سُنت‌ اهانت شده است، جمع‌آوری شود

خاطرات آیت الله هاشمی: دكتر [موسي] زرگر، وزير اسبق..

خواندن بیشتر