خانه / شهری

شهری

اقدام ضد ایمنی زاکانی به بهانه تسریع صدور پروانه / عضو شورای شهر تهران: شهرداری می‌خواهد آزمایش ژئوتکنیک خاک را حذف کند / در حادثه متروپل هم نظارت آزمایشگاهی دارای اشتباهی فاحش بود

آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از پیشنهاد حذف آزمایشات ژئوتکنیک خاک در راستای کاهش زمان صد..

خواندن بیشتر

زاکانی: می‌خواهیم در حوزه تملکی و هم در حوزه استیجاری ورود کنیم / قصد داریم با در اختیار قرار دادن زمین و صدور پروانه، صاحب مسکن شدن در تهران دیگر افسانه نباشد

شهردار تهران گفت: اقدام میان مدتی را دنبال می کنیم که دو ساله است و با قبول مسئولیت اجتماعی خود، هم ..

خواندن بیشتر