خانه / شهری

شهری

محسن هاشمی: تهران و کلانشهر‌ها باید دو هفته به طور کامل تعطیل شوند؛ در غیر این صورت از پس موج سوم کرونا بر نمی‌آییم / آمار فوتی‌های روزانه کرونا در پایتخت به ۱۵۰ مورد رسیده / عملکرد ستاد کرونا موفق نبوده / هیچ حرف مثبتی از مسئولان سیاسی شنیده نمی‌شود / سطح هماهنگی میان سران سه قوه بسیار پایین است؛ تنها به هم متلک‌پرانی می‌کنند

رئیس شورای شهر گفت: به نظر می رسد عملکرد دست اندرکاران ستاد ملی کرونا برای مقابله موفق نبوده است و ن..

خواندن بیشتر

محسن هاشمی: تهران و کلانشهر‌ها باید دو هفته به طور کامل تعطیل شوند؛ در غیر این صورت از پس موج سوم کرونا بر نمی‌آییم / آمار فوتی‌های کرونا در پایتخت به ۱۵۰ مورد رسیده / عملکرد ستاد کرونا موفق نبوده / هیچ حرف مثبتی از مسئولان سیاسی شنیده نمی‌شود / سطح هماهنگی میان سران سه قوه بسیار پایین است؛ تنها به هم متلک‌پرانی می‌کنند

رئیس شورای شهر گفت: به نظر می رسد عملکرد دست اندرکاران ستاد ملی کرونا برای مقابله موفق نبوده است و ن..

خواندن بیشتر

محسن هاشمی: تهران و کلانشهرها باید دو هفته به طور کامل تعطیل شوند؛ در غیر این صورت از پس موج سوم کرونا بر نمی آیم / آمار فوتی‌های کرونا در پایتخت به ۱۵۰ مورد رسیده / عملکرد ستاد کرونا موفق نبوده / هیچ حرف مثبتی از مسئولان سیاسی شنیده نمی‌شود / سطح هماهنگی میان سران سه قوه بسیار پایین است؛ تنها به هم متلک پرانی می‌کنند

رئیس شورای شهر گفت: به نظر می رسد عملکرد دست اندرکاران ستاد ملی کرونا برای مقابله موفق نبوده است و ن..

خواندن بیشتر

آتش‌نشانی اراک: خبر پخش گاز ادورانت در شهر برای مهار کرونا، صحت ندارد / این گاز فقط برای بودار کردن گاز شهری استفاده می‌شود؛ کاربرد دیگری هم ندارد

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: انتشار اخبار مبنی بر پخش گاز ادورانت در محوطه ..

خواندن بیشتر