خانه / کتاب

کتاب

کتاب «امام حسین (ع) وفاق ملی ایرانیان» به چاپ سوم رسید

در گرانیگاه سرزمین حجاز و در مرکز ثقل قبایل عرب، یک خانواده با زبان پارسی صحبت می کرد. که از همان تاریخ، پیوند وفاق ملی ایرانیان با خاندان علی ابن ابیطالب(ع) ریشه دوانید. (ص ۶۰) عبدالله رفیعی (نویسنده ژئو پلیتک) کتاب :حسین (ع)وفاق ملی ایرانیان، توسط انتشارات امیر محمد(تهران)به چاپ …

خواندن بیشتر

کتاب صلح مسلح باز انتشار شد.( عبدالله رفیعی- انتشارات امیر محمد)

اولین بار کتاب صلح مسلح در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی توسط عبدالله رفیعی(نویسنده ژئوپلیتک) چاپ و نشر شد و بعداز حدود ده سال با تقاضا و در خواست علاقمندان تجدید چاپ خواهد شد. نویسنده در این کتاب از دوره عصر صعنت و جنگ خونریزی سخن به میان آورده تا جنگ …

خواندن بیشتر