مدیرعامل سایپا:خیال منتقدان را از تولیدِ پراید راحت کردیم/ تحریم بودیم، کرونا هم آمد، اما تولید را ادامه دادیم/ در سایپا ساختارها را اصلاح و فرآیندها را شفاف کرده‌ایم

خودروسازی، اجرای یک فرآیند برنامه‌ريزی برای رساندنِ میلیون‌ها قطعه متفاوت و متنوع از صدها قطعه‌ساز د..

خواندن بیشتر