سوئیس نقش موثر تری در قبال اقدامات غیر قانونی آمریکا ایفا کند/ تاکید بر توسعه و تعمیق روابط با سوئیس و اشتراک تجربیات در زمینه مقابله با کرونا/ ضرورت فعالتر شدن ساز و کار مالی سوئیس

رئیس جمهور با اشاره به نقش حساس و با اهمیت سوئیس در روابط بین الملل، گفت : انتظار ما از سوئیس در این..

خواندن بیشتر