سندرز: مردم در مناظره دیدند ترامپ خطرناک‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است / کسی را داریم که نه تنها تمام وقت دروغ می‌گوید بلکه واقعاً به دانش اعتقادی ندارد

یک سناتور آمریکایی در واکنش به اولین مناظره انتخاباتی امسال، رئیس جمهور این کشور را نژادپرست، دچار د..

خواندن بیشتر