صدام ابن غریقه عرب (بچه ولگرد شنزارها)

صدام حسین (اعدام 2003 میلادی): ” حکومت ما بسیار قوی و مستحکم است. ما به آسانی قدرت را از دست نخواهیم داد. ما این قدرت را به دست نیاورده ایم که به آسانی آن را رها کنیم و حکومت را به دیگران بسپاریم. ص 58 ” – عبدالله رفیعی، جانباز …

خواندن بیشتر

کتاب «امام حسین (ع) وفاق ملی ایرانیان» به چاپ سوم رسید

در گرانیگاه سرزمین حجاز و در مرکز ثقل قبایل عرب، یک خانواده با زبان پارسی صحبت می کرد. که از همان تاریخ، پیوند وفاق ملی ایرانیان با خاندان علی ابن ابیطالب(ع) ریشه دوانید. (ص 60) عبدالله رفیعی (نویسنده ژئو پلیتک) کتاب :حسین (ع)وفاق ملی ایرانیان، توسط انتشارات امیر محمد(تهران)به چاپ …

خواندن بیشتر