خانه / حوادث

حوادث

معمای مرموز جسدی در دانشکده علوم و تحقیقات / ۳۰ روز از مرگ متوفی گذشته / جسد متعلق به دانشجویان یا کارکنان دانشگاه نیست / علت مرگ، ظاهرا سقوط از بلندی بوده

کشف جنازه‌ای که ۳۰ روز از مرگ او گذشته بود شروع تحقیقات جنایی در دانشگاه علوم و تحقیقات را رقم زد.

خواندن بیشتر