خانه / فرهنگ (صفحه 3)

فرهنگ

رییس سازمان سینمایی: با هر کس که با فیلم‌های بدون پروانه ساخت در ایران و خارج کار کند، قطع ارتباط می‌کنیم / تمام کسانی که در جریان اغتشاشات یا قبل از آن پرونده داشتند مثل جعفر پناهی، رسول اف و برخی خانم‌ها، مورد عفو رهبری قرار گرفتند؛ شاید اگر به من بود نمی‌توانستم اینقدر وسیع فکر کنم / به آن‌ها می‌گویم چگونه وقتی مورد عفو قرار گرفتید اپوزیسیون شدید؟

رییس سازمان سینمایی خطاب به سینماگرانی که با آثار بدون مجوز همکاری می‌کنند، اعلام کرد که با آنها قطع..

خواندن بیشتر

فرزاد جمشیدی، مجری برنامه‌های مذهبی تلویزیون: مردم به من لقب «مرغ سحر» را داده اند / بارها در سینما پیشنهاد کار داشتم اما قبول نکردم؛ اکنون نقش یک پزشک را در یک سریال بازی کرده ام

فرزاد جمشیدی مجری برنامه‌های مذهبی تلویزیون اشاره کرد: من این نقش را قبول کردم چون موضوع سریال مدافع..

خواندن بیشتر