تبیین مواضع و تامین ارزش‌ها و منافع ایران اسلامی دو موضوع محوری برنامه‌های سفر به نیویورک بود/ ارزش‌های نظام در عداد منافع ماست و کسانی که به این نکته توجه نمی‌کنند گاهی خود در جهت حفظ منافع دیگران قرار می‌دهند/ جمهوری اسلامی با تکیه بر دستاوردها و تاکید بر ارزش‌ها دنبال گسترش همکاری با همه دنیاست

رئیس جمهور اظهار داشت: در دیدارها و نشست‌های انجام شده در جریان سفر به نیویورک، ضمن تبیین مواضع و تل..

خواندن بیشتر